Birliyə daxil olmuş və xərclənmiş vəsaitlərin hesabatı

2017-ci ilin hesabatı

2016-ci ilin hesabatı

2015-ci ilin hesabatı

2014-cü ilin hesabatı

2013-cü ilin hesabatı

2012-ci ilin hesabatı